« terug naar vorige pagina

Inschrijven op naam

Wie is uw huisarts?
Inschrijving op naam (ION) Huisartsen in Nederland hebben samen één database gemaakt waarin staat wie bij welke huisarts is ingeschreven, de ION-database. En verder niets!

Waarom?
Om te weten wie bij welke huisarts staat ingeschreven. Uw zorgverzekeraar betaalt huisartsen elk kwartaal voor elke patiënt een basisbedrag. Daarvoor moeten wij als huisartsen aan kunnen tonen wie er bij ons in de praktijk thuishoort. Als dat niet duide- lijk was, moesten we u lastig vallen en vragen om een brief met handtekening. Dat is dank- zij de ION-database verleden tijd.

Wat staat er wel en niet in?
Uw naam, verzekeringsnummer, geboortedatum en burgerservicenummer zijn gekoppeld aan de naam en unieke zorgverlenerscode van uw eigen huisarts en die van uw zorgverzekeraar. • Er staat geen medische of andere vertrouwelijke informatie in.

Wie mogen wat?
Alleen mensen die daarvoor bevoegd zijn, mogen werken met de ION-database. Voor de toegang is een
• Voor het gebruik van de ION-database zijn spelregels gemaakt. Iedereen moet zich daaraan houden. Om ervoor te zorgen dat er altijd op een veilige en zorgvuldige wijze wordt gewerkt.
• Huisartsen kunnen hun eigen patiënten aanmelden en afmelden, hun eigen gegevens inzien en wijzigen.
• Huisartsen kunnen ook controleren of een nieuwe patiënt staat ingeschreven bij een andere huisarts.
• Huisartsen kunnen iemand anders – bijvoorbeeld de persoon die machtigen om toegang te krijgen.
• Zorgverzekeraars kunnen controleren of de nota bij de juiste huisarts hoort. Alleen van de mensen die bij hen zijn verzekerd.

En u als patiënt?
• U kunt een afschrift krijgen van uw gegevens in de ION-database via uw huisarts.
• U kunt uw huisarts vragen om uw gegevens te verwijderen.

Vragen?
• U kunt terecht bij uw huisarts.
• U kunt ook terecht bij de stichting ION.
• Op http://www.inschrijvingopnaam.nl staan de spelregels ook.

Patiëntenflyer ION